Tiến Dũng cứu thua bằng mũi chân không tưởng (O.Việt Nam 0-0 O.Bahrain)

 
Cùng chuyên mục