Parejo thực hiện thành công quả 11m (Barcelona 2-1 Valencia)

 
Cùng chuyên mục